Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Bedrijfsexcursie Klimaatadaptieve Adaptieve Drainage

Terug
Locatie
Contactpersoon
Doelgroep
Datum
15-10-2013 tot --

ZLTO organiseert i.s.m. Future Water op dinsdag 15 oktober een excursie naar een bedrijf waar Klimaat Adaptieve Drainage (KAD) wprdt toegepast. STOWA/Deltaproof ondersteunt diverse onderzoeken naar innovatieve drainagetechnieken, waaronder KAD. De excursie is vooral interessant voor waterschappers, rundveehouders met maïs, akkerbouwers, tuinders en boomkwekers.

Wat is KAD?
KAD is een op afstand bestuurbaar en uitleesbaar drainagesysteem waarmee het drainageniveau flexibel kan worden ingesteld. Door het niveau te verhogen kan extra water worden opgevangen in de bodem. Als er geen wateroverlast dreigt, kunnen agrariërs het KAD-systeem gebruiken om water te conserveren voor droge tijden. Als waterbeheerders en agrarisch ondernemers erin slagen tot overeenstemming te komen over het gebruik van KAD en het moment om water in de bodem vast te houden, realiseert de agrarisch ondernemer optimale vochtcondities voor zijn gewassen, terwijl waterbeheerders piekafvoeren kunnen reduceren. Het systeem is in de afgelopen jaren onder meer getest in Rijsbergen. We zijn tijdens de excursie te gast op het bedrijf van één van de deelnemer aan het KAD-pilotproject. Bekijk een korte film over Klimaat Adaptieve Drainage.

Meer informatie en aanmelden
Op het bedrijf is de ontvangstcapaciteit beperkt tot maximaal 30 personen. Om teleurstellingen te voorkomen vragen we aan geïnteresseerden om zich van te voren op te geven. Klik HIER om u aan te melden. Als de belangstelling groot is, overwegen we om een tweede bijeenkomst te organiseren.

De bijeenkomst vindt plaats bij Peter van der Veeken in Rijsbergen, Bredaseweg 46 in Rijsbergen en duurt van 13.15 tot 16.00 uur.