Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

2e Workshop ‘Dynamisch kustbeheer’

Terug
Het is voor velen een vaag begrip, maar toch duikt het telkens weer op: dynamisch kustbeheer. Het toepassen ervan vormt een actiepunt in de derde kustnota en in menig onderzoek en beheersplan komt het naar voren.
STOWA en Rijkswaterstaat Waterdienst hebben vorig jaar de handen ineengeslagen om meer inzicht te krijgen in concrete mogelijkheden voor dynamisch kustbeheer en in aspecten waar beheerders tegen aan lopen.  Vanuit die achtergrond organiseren zij in september 2011 opnieuw een workshop over dit onderwerp, voortbordurend op een eerdere bijeenkomst in mei 2010. Genodigden zijn onder andere beheerders van de zandige waterkeringen langs de kust, beheerders van een aantal aangrenzende duingebieden, onderzoekers en beleidsmedewerkers.

Programma
In de ochtend zullen STOWA en Waterdienst de stand van zaken toelichten van acties die uit de vorige bijeenkomst voortvloeiden: het opstellen van een handvat dynamisch kustbeheer, informeren over Natura 2000 (hoe kunnen beheerders hier mee omgaan), heldere communicatie, goede monitoring, het afstemmen van kennisagenda’s en het beantwoorden van ad-hoc vragen. Ook komt het “platform dynamisch kustbeheer” aan bod, als middel om de beheerder daadwerkelijk een stem te geven.  Daarna volgen enkele presentaties over “dynamisch kustbeheer in de praktijk’’ en kunt u uitwaaien tijdens een excursie in de duinen of op het strand.

In de middag is het woord aan de deelnemers. Hoe kunnen STOWA en Waterdienst hun acties zo afronden, dat u er zo veel mogelijk profijt van heeft? Vooral voor het onderwerp “communicatie’’ is uw inbreng hard  nodig: welke doelen heeft u daarbij precies voor ogen en welke producten zijn daarbij gewenst?

Aanmelding
De bijeenkosomst is helaas volgeboekt.
 
Wij hopen u van harte te mogen begroeten op donderdag 8 september!