Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Het Nationale Deltaprogramma en Deltaproof

In 2010 is het Rijk gestart met het Deltaprogramma, met als doel ons land te beschermen tegen zoetwatertekort en hoogwater. Er zijn in dit programma voor vijf thema’s landelijke (voorkeurs)strategieën opgesteld, de zogenoemde Deltabeslissingen. Het betreft drie integrale beslissingen - waterveiligheid, zoetwater, ruimtelijke adaptatie (inrichting landschap) - en twee beslissingen die betrekking hebben op specifieke gebieden: IJsselmeergebied en Rijn-Maasdelta. In 2014 zijn de deltabeslissingen vastgesteld en opgenomen het Nationaal Waterplan. De beslissingen zijn inmiddels in uitvoering.

Het Deltaprogramma van het Rijk bekijkt de opgaven op het snijvlak van water en klimaat vooral vanuit een groter perspectief. In dit geval het hoofdwatersysteem (kust, grote rivieren, IJsselmeer en andere grote meren). De inspanningen van STOWA en de waterschappen binnen Deltaproof, bekijken de opgaven vooral vanuit de regionale watersystemen waar de waterschappen voor verantwoordelijk zijn. Deze bestaan uit sloten, kanalen, kleine rivieren, meren en plassen.

Het is belangrijk dat waterbeheerders de regionale en landelijke oplossingen voor vragen op het gebied van klimaat & waterbeheer in samenhang bekijken. De oplossingen moeten elkaar versterken en het afwentelen van problemen van het ene op het andere systeem moet voorkomen worden. Vandaar dat er regelmatig afstemming plaatsvindt en verschillende onderzoeken samen opgepakt worden door STOWA en het rijk om zo de verbinding tussen landelijke en regionaal niveau op kennisvraagstuk op te pakken. Veelal gebeurt dit onder de vlag van het Nationaal Kennis en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) Link naar  site